Detaljplan för fastigheten Grundläggaren 5

Ärendenummer

Bn 420/2017

Granskningstid

10–30 juni 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5

Planområde

Planområdet ligger på söder i Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att justera detaljplanens planbestämmelser för att anpassa planen efter principerna i Strategi för arkitektur och byggande.

Planhandlingar antagande

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 16 04, jimmy.bergkvist@orebro.se

Synpunkter senast 30 juni

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 420/2017.
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019
Publicerad: 18 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?