Detaljplan för fastigheten Grundläggaren 5

Ärendenummer

Bn 420/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 26 september 2019 och vann laga kraft den 10 juni 2020.

Planområde

Planområdet ligger på söder i Örebro.

Syfte

Syftet är att justera detaljplanens planbestämmelser efter principerna i strategi för arkitektur och byggande genom att förhindra ytterligare byggnation på fastighetens innergård.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 16 04, jimmy.bergkvist@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!