Detaljplan för fastigheten Långseleån 4 m. fl.

Ärendenummer

Bn 291/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 20 juni 2019 och vann laga kraft 18 juli 2019.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Vivalla

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse på tidigare
obebyggda ytor inom planområdet. Byggrätten kommer att utökas och den
gällande detaljplanen moderniseras. Även en utökning av befintlig
förskoletomt samt uppförande av en ny förskolebyggnad möjliggörs.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Frida Hammarlind, 019-21 13 39, frida.hammarlind@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!