Ändring av detaljplan 1880K-P87/19 för Almby 11:320 m.fl.

Ärendenummer

Bn 233/2017

Samrådstid

4 mars – 12 april 2019

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger vid Österplan i östra delen av Örebro.

Syfte

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra för en ny in- och utfart från fastigheten Gasklockan 13 mot Universitetsallén. Den nya in- och utfarten behövs för att möjliggöra placeringen av en ny brandstation på fastigheten Gasklockan 13.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Kontaktperson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se

Synpunkter senast 12 april

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se.

Namn och adress textas tydligt. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Inkomna synpunkter blir en allmän handling. Dina personuppgifter kan komma att lagras hos Örebro kommun. Mer information om hur Örebro kommun behandlar personuppgifter och hur du kan ta del av dina personuppgifter.

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 233/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 16 april 2019
Publicerad: 4 mars 2019
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?