Ändring av detaljplan 1880K-P87/19 för Almby 11:320 m.fl.

Ärendenummer

Bn 233/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 21 november 2019 och vann laga kraft den 9 januari 2020.

Planområde

Planområdet ligger vid Österplan i östra delen av Örebro.

Syfte

Ändringen av detaljplan syftar till att möjliggöra för en ny in- och utfart från fastigheten Gasklockan 13 mot Universitetsallén. Den nya in- och utfarten behövs för att möjliggöra placeringen av en ny brandstation på fastigheten Gasklockan 13.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Niklas Gustafsson, 019-21 16 72, niklas.gustafsson@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!