Ändring av detaljplan 1880-P65, detaljplan för område söder om Sörbyallen

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden 26 september 2019 och vann laga kraft 24 oktober 2019.

Ärendenummer

Bn 255/2018

Planområde

Planområdet ligger i Sörby.

Syfte

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra en fastighetsreglering genom att upphäva placeringsbestämmelsen som reglerar att huvudbyggnad ska placeras 4 meter från tomtgräns. Ändringen innebär även att prickmarken (mark som inte får bebyggas) i berörda fastigheters östra del tas bort. Ändringen omfattar fastigheterna Hornborgasjön 19 och 20.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Adrian Bucher, 019-21 14 35, adrian.bucher@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!