Ändring av detaljplan, tillägg till detaljplaner för fastigheten Vindfånget 1 m.fl.

Laga kraft

Byggnadsnämnden i Örebro kommun antog den 17 april 2019 ovan rubricerat ärende. Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2019.

Ärendenummer

Bn 313/2018

Planområde

Planområdet ligger i Västhaga.

Syfte

Syftet med planen är att ändra en del av gällande prickmark till kryssmark för att tillåta inglasade uteplatser i anslutning till befintliga bostadshus.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 14 86, anders.pernefalk@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!