Ändring av detaljplan för fastigheten Nikolai 3:338

Ärendenummer

Bn 335/2017.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 13 december 2018 och vann laga kraft den 11 januari 2019.

Planområde

Planområdet ligger i Ladugårdsängen vid korsningen Stenbackevägen-Propellervägen. Direkt söder om den aktuella fastigheten ligger Backahallen och i väster angränsar Gustavsviksområdet.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplan 1880-P232 är att möjliggöra utbyggnad av befintlig kontors- och lagerverksamhet.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!