Detaljplan för fastigheten Ånsta 20:196 m.fl.

Ärendenummer

Bn 348/2017

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 17 oktober 2019 och vann laga kraft den 15 november 2019.

Planområde

Planområdet ligger i Pilängen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en ökad byggrätt för verksamheter och kontor i västra Pilängen och att anpassa detaljplanens bestämmelser vid Trafikplats Berglunda för att stämma överens med hur trafikplatsen redan är byggd.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Jimmy Bergkvist, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!