Detaljplan för fastigheten Ösaren 4

Ärendenummer

Bn 8/2018

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 24 maj 2019 och vann laga kraft den 20 juni 2019.

Planområde

Planområdet ligger i Almby.

Syfte

Syftet med planen är att utöka byggrätten på fastigheten Ösaren 4 för att möjliggöra byggnation av ett mindre flerbostadshus.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 15 oktober 2020
Publicerad: 21 oktober 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!