Upphävande av detaljplan 1880K-AO47 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på del av STG 47+ m.fl.

Ärendenummer

Bn 312/2018

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 13 december 2018 och vann laga kraft den 11 januari 2019.

Planområde

Området för upphävandet ligger norr om Örebro tätort och väster om södra delen av sjön Lången.

Syfte

Syftet med upphävandet av ”Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på del av STG 47+ m.fl.” är att den gällande detaljplanen har blivit inaktuell och inte längre uppfyller sitt ursprungliga syfte. Vidare är syftet att området inte ska omfattas av en ny detaljplan.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!