Detaljplan för fastigheterna Ryttaren 13 och 14

Ärendenummer

Bn 303/2018

Laga kraft

Vann laga kraft 20 december 2018.

Planområde

Planområdet ligger i centrala Örebro, strax söder om Våghustorget.

Syfte

Syftet med planen är att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser, tidigare tomtindelning, för fastigheterna Ryttaren 13 och 14, för att möjliggöra för fastighets­reglering.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!