Detaljplan för del av fastigheten Skarven 21 (Åkullen)

Ärendenummer

Bn 9/2018

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 29 augusti 2019 och vann laga kraft den 26 september 2019.

Planområde

Planområdet ligger i norra delen av centrala Örebro, intill parken Åkullen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sju våningar med ca. 30 lägenheter. Planen möjliggör även att lokaler i en bottenvåning kan användas för centrumändamål. Inom planområdet planläggs även en befintlig transformatorstation.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Ulf Nykvist, 019–21 14 08, ulf.nykvist@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!