Detaljplan för fastigheten Mosås 19:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 292/2017

Samrådstid

23 augusti – 4 oktober 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Mosås.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av de nordvästra delarna av Mosås samhälle. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse och omfattar drygt 35 nya småhustomter samt en mindre andel flerbostadshus. En ny förskola med 5–6 avdelningar föreslås även i området.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Elin Hals.

Synpunkter senast 4 oktober 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 292/2017
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!