Detaljplan för fastigheten Mosås 19:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 292/2017

Granskningstid

6 april – 26 april 2021

Planområde

Planområdet ligger i Mosås.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och en förskola i den nordvästra delen av Mosås. Syftet är att bygga vidare på en hållbar tätortsstruktur som kan komplettera rådande strukturer med en blandad bebyggelse som anpassas till områdets karaktär.

Planområdet omfattar därtill ett antal befintliga och bebyggda fastigheter som ligger utanför detaljplanelagt område där syftet är att säkerställa den befintliga användningen för bostäder för att möjliggöra en samlad utveckling av området.

Följande anläggningssamfälligheter berörs av planen: Mosås GA:2 samt Mosås GA:10

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Rosemarie Almqvist, 019-21 14 96, rosemarie.almqvist@orebro.se

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!