Detaljplan för Glanshammar 7:2 m.fl.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 13 december 2018 och vann laga kraft den 1 oktober 2019.

Ärendenummer

Bn 10/2018

Planområde

Planområdet ligger centralt i Glanshammar.

Syfte

Syftet med planen är att justera den outnyttjade byggrätten för att möjliggöra en bebyggelse som är väl anpassad till omgivningen och de kulturhistoriska förutsättningarna på platsen.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Annika Burlin, 019-21 10 00

Senast uppdaterad: 15 oktober 2019
Publicerad: 7 juni 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?