Detaljplan för fastigheten Mosås 1:218 m.fl.

Ärendenummer

Bn 426/2016

Samrådstid/Granskningstid

15 maj–26 juni 2018

Planområde

Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor inom fastigheterna Mosås 1:218, 1:224 och 1:52.

Handlingarna finns tillgängliga på följande platser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5.
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A
  • orebro.se, se nedan.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Erika Kinisjärvi, 019-21 52 53, erika.kinisjarvi@orebro.se

Synpunkter senast 26 juni 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 426/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!