Ändring av stadsplan 1880K-A308, detaljplaner 1880-P923 och 1880-P862 för del av fastigheten Signalen 8

Ärendenummer

Bn 82/2018

Granskningstid

17–31 augusti 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i Tullängens verksamhetsområde som angränsar till stadsdelarna Södermalm, Ladugårdsängen och Gustavsviksområdet i södra Örebro.

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanerna 1880K-A308, 1880-P923 och 1880-P862 är att utöka befintlig byggrätt för Epirocs verksamhet för att möjliggöra för utbyggnad av en härdhall i ett plan och en kontorsbyggnad i sex våningar.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Anders Pernefalk.

Synpunkter senast 31 augusti 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 82/2018
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!