Detaljplan för fastigheten Olaus Petri 3:84

Ärendenummer

Bn 211/2016

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 22 februari 2018. Vann laga kraft den 22 mars 2018.

Planområde

Planområdet ligger i Bettorp längs Arbogavägen E18/E20 vid Örebros nordvästra infart, ca 4 km från centrala Örebro, och är ca 20 ha stort.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga mark för verksamheter, kontor samt ställverk, med särskild hänsyn till Natura 2000.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

David Jansson

Senast uppdaterad: 29 mars 2018
Publicerad: 29 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?