Detaljplan för Hovsta kyrka 1:3 m.fl.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden 26 september 2019 och vann laga kraft 24 oktober 2019.

Ärendenummer

Bn 454/2016

  • Planområde

Planområdet ligger i Lillån.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt församlingshem samt att ändra markanvändningen för det befintliga församlingshemmet och för pastorsexpeditionen så att även bostäder och kontor tillåts.

Planhandlingar Laga kraft

Kontaktperson

Annika Burlin, 019-21 12 07, annika.burlin@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!