Detaljplan för fastigheten Kumla 1:27 m.fl. (Hovsta)

Ärendenummer:

Bn 382/2015

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 21 februari 2019 och vann laga kraft 26 augusti 2019.

Planområde

Planområdet ligger i den sydvästra delen av Hovsta, ca 8 km norr om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av ca 150 bostäder och en förskola i sydvästra delen av Hovsta. Detaljplanen medger bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och småhus i blandade former (radhus, kedjehus, parhus och friliggande villor).

Planhandlingar laga kraft

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!