Detaljplan för del av fastigheten Olaus Petri 3:150

Ärendenummer

Bn 204/2015

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 14 december 2017 och vann laga kraft den 22 augusti 2018.

Planområde

Planområdet ligger direkt öster om befintlig bebyggelse i Ringstorp mellan dagvattendammarna och Venaskogens västra kant.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för ca 70 bostäder i naturnära läge.
Bebyggelsen kommer att utgöras av flerbostadshus samt stadsvillor och anpassas efter befintliga naturvärden. Syftet är även att planlägga för en förskola.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018
Publicerad: 20 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?