Detaljplan för Nikolai 3:41 m.fl. Örnsro IP

Ärendenummer

Bn 401/2016

Granskningstid

5 juli–31 augusti 2018

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Örnsro, strax sydväst om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av cirka 200 bostäder samt anlägga en allmän park längs gång- och cykelvägen invid Svartåns södra strand.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Emma Gren

Synpunkter senast 31 augusti 2018

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 401/2016
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 20 november 2019
Publicerad: 5 juni 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?