Detaljplan för fastigheten Nikolai 3:311 m.fl. (Kulturkvarteret)

Ärendenummer

Bn 302/2013

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 22 februari 2018 och vann laga kraft den 22 mars 2018.

Planområde

Planområdet ligger vid Konserthuset i centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden. Detaljplanen är förenlig med kommunens
översiktsplan.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

David Jansson, Niklas Gustafsson.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!