Detaljplan för Björkstammen 2 och del av Almby 11:199

Ärendenummer

Bn 483/2016

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 27 oktober 2017. Vann laga kraft den 23 november 2017.

Planområde

Planområdet ligger i Brickebacken vid Saxons väg/Björkrisvägen.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra utökad förskoleverksamhet på fastigheten Björkstammen 2.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

David Jansson

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 29 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?