Detaljplan för fastigheten Graningesjön 4 m.fl.

Ärendenummer

Bn 304/2015

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden i Örebro den 24 maj 2018 och vann laga kraft den 3 november 2020.

Planområde

Planområdet ligger i stadsdelen Sörby, strax söder om centrala Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att förändra markanvändning i planområdet från industriändamål till bostadsändamål och möjliggöra för uppförande av flerbostadshus motsvarande ca 140 bostäder. Planen berör vägsamfällighet Almby S:123.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Niklas Gustafsson

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!