Detaljplan för fastigheterna Norra Bro 15:7 m.fl.

Ärendenummer

Bn 742/2014

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 23 november 2017. Vann laga kraft den 21 december 2017.

Planområde

Planområdet ligger vid Lilla Ässkogvägen i Norra Bro.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för blandad bostadsbebyggelse i form av villor, parhus och radhus. Planförslaget möjliggör för 60‑80 bostäder. Planen kommer även att reglera byggrätter i den befintliga bebyggelsen inom planområdet.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Johanna Thuresson

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 28 november 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?