Detaljplan för Ånsta 20:96 och Nikolai 3:36

Ärendenummer

Bn 1038/2012.

Samrådstid

7 mars–18 april 2016

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger vid södra infarten till Örebro.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra en ny trafikkoppling mellan Aspholmen och Örnsro över Södra Infartsleden. Planen syftar även till att möjliggöra en drivmedelsstation.

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Gustav Hellund.

Synpunkter senast 18 april 2016

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 1038/2012
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 10 januari 2018
Publicerad: 28 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?