Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 55/2015.

Laga kraft

Antogs av Kommunfullmäktige den 28 januari 2020 och vann laga kraft den 29 februari 2020.

Planområde

Planområdet ligger norr om Mariebergs köpcentrum, mellan motorvägen E20 och Mosåsvägen.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga område för verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Ulf Nykvist, 019-21 10 00.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Publicerad: 27 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?