Detaljplan för Mosås 8:3 m.fl.

Ärendenummer

Bn 55/2015.

Granskningstid

Granskningstid 12 september–3 oktober 2017

Utställningsplatser

  • Servicecenter, Drottninggatan 5
  • Stadsbyggnad, Åbylundsgatan 8 A

Planområde

Planområdet ligger norr om Mariebergs köpcentrum, mellan motorvägen E20 och Mosåsvägen.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga område för verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Ulf Nykvist.

Synpunkter senast 3 oktober 2017

Synpunkter ska framföras skriftligt till
Byggnadsnämnden
Box 33400
701 35 Örebro

Eller skicka in dina synpunkter via mejl stadsbyggnad@orebro.se

Det är viktigt att du anger:

- detaljplaneförslagets ärendenummer Bn 55/2015
- ditt namn
- din bostadsadress/den fastighet du representerar.

för att du senare ska ha möjlighet att överklaga detaljplaneförslaget.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019
Publicerad: 27 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?