Detaljplan för Törsjö 3:14 m.fl.

Ärendenummer

Bn 87/2015.

Laga kraft

Antogs av Byggnadsnämnden den 31 augusti 2018 och vann laga kraft 23 oktober 2019.

Planområde

Planområdet ligger centralt inom Mariebergs bostadsområde i anslutning till Moholms gård. Södra Lindhult angränsar i norr och järnvägen öster om.

Syfte

Syftet med planen är att planlägga för ett nytt större bostadsområde med blandad bebyggelse och servicefunktioner. Bebyggelsen kommer till stor del omfatta flerbostadshus, radhus, mindre stadsvillor och viss del villabebyggelse.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Anders Pernefalk, planarkitekt.

Frida Hammarlind, enhetschef.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!