Detaljplan för del av fastigheten Längbro 2:77

Ärendenummer

Bn 206/2015.

Laga kraft

19 april 2019.

Planområde

Planområdet ligger i den nordvästra delen av staden, nordväst om Björkhaga och söder om Mellringe. Områdets mitt ligger cirka 5 km från Örebro centrum (Stortorget).

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder, handel, skola och förskola på tidigare oexploaterad mark. Planen utgår från det framtagna utvecklingsförslaget för området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby (pdf, 9.6 MB).

Planhandlingar laga kraft

Kontaktpersoner

Johanna Thuresson
Emma Gren

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!