Detaljplan för Almby 12:39 m.fl.

Ärendenummer

Bn 210/2016

Granskningstid

5–27 juni 2018

Överklagad

Planen är överklagad.

Planområde

Planområdet ligger i sydöstra delen av Örebro, 4 km från stadskärnan.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av blandad bostadsbebyggelse och förskola. Därtill ska en förlängning av Ormestagatan till Stortorpsvägen skapas genom planområdet, både för bil-, cykel- och gångtrafik.

Planhandlingar granskning

Planhandlingar samråd

Kontaktperson

Ulf Nykvist.

Synpunkter

Det går inte att lämna synpunkter längre.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2020
Publicerad: 24 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!