Detaljplan för fastigheten Karaten 20

Ärendenummer

Bn 340/2015

Laga kraft

Antagen av Byggnadsnämnden 23 november 2017. Vann laga kraft den 21 december 2017.

Planområde

Planområdet ligger i Mellringe.

Syfte

Syftet med planen är att ändra markanvändningen från centrumverksamhet till bostäder samt att utöka byggrätten och skydda en befintlig byggnad av kulturhistoriskt värde på fastigheten.

Planhandlingar laga kraft

Kontaktperson

Niklas Gustafsson.

Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 23 oktober 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?