På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Installera eldstad

Så här går du till väga när du ska installera en eldstad. Instruktioner från anmälan och kontrollplan till slutbesked.

Anmälan och kontrollplan

Innan du börjar installera en eldstad eller byter ut din gamla måste du skicka in en anmälan till oss. Till anmälan ska du bifoga en kontrollplan. Det är ett dokument som visar vilka kontroller du tänker utföra under planeringen och installationen av din eldstad.

Startbesked

Kontrollplanen bedöms av Byggnadsnämnden som lämnar ett startbesked. Först när du fått startbesked har du rätt att installera din eldstad.

Installationsbesiktning

När installationen är utförd ska du låta en sakkunnig göra en installationsbesiktning. Endast sotare utbildade som skorstensfejartekniker har behörighet att utföra en installationsbesiktning. Mer information hittar du på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Ifylld kontrollplan och protokoll

Efter installationsbesiktningen ska du redovisa i kontrollplanen att kontrollerna är gjorda. Den ifyllda kontrollplanen skickar du in till Byggnadsnämnden tillsammans med protokollet från installationsbesiktningen.

Protokollet från installationsbesiktningen skickar du också till Örebro Sotarn AB, så att din eldstad blir ett sk. brandsynsobjekt.

Slutbesked

Byggnadsnämnden fattar beslut om slutbesked utifrån den ifyllda kontrollplanen och protokollet från installationsbesiktningen.

Krav som ska uppfyllas innan du får börja elda

Först när du har fått beslut om slutbesked från Byggnadsnämnden och anmält eldstaden som brandsynsobjekt till Örebro Sotarn AB, får du börja elda.

Miljö och hälsa

Även om Byggnadsnämnden godkänt din eldstad kan Miljönämnden ge dig restriktioner, om man bedömer att eldandet kan leda till olägenheter för människors hälsa i omgivningen. Vid valet av eldstad bör du därför väga in vilken modell som är bäst lämpad ur miljö- och hälsosynpunkt.

Skicka in anmälan och kontrollplan

Örebro kommun
Stadsbyggnad/Byggnadsnämnden
Box 334 00
701 35 Örebro

bygglov@orebro.se

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Publicerad: 30 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se