På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Kontrollplan

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och bygglagen.

Enkla byggprojekt

För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt

 • Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger m.m.
 • Ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak.
 • Byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • Skyltar.
 • Rivning av små byggnader.

För projekt som inte listas som "enkla byggprojekt" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Läs mer om kontrollansvarig.

Att upprätta kontrollplan

Din kontrollplan ska innehålla följande

 • Vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (tex mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
  hur farligt avfall ska tas om hand.

Mall för kontrollplan - fyll i och skicka in

Skicka in kontrollplan

Örebro kommun
Stadsbyggnad/Byggnadsnämnden
Box 334 00
701 35 Örebro

bygglov@orebro.se

Exempel på kontrollplaner

Senast uppdaterad: 8 februari 2018

Publicerad: 10 september 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se