Rengöring och tvätt av avfallskärl

Vi kommer och tvättar era rest- och matavfallskärl i samband med ordinarie tömningsdag. Har du olika hämtningsintervall för rest- och matavfall, ställ fram båda kärlen på ordinarie hämtningsdag för matavfall. Låt kärlen stå kvar ute under tömningsdagen.

Småhus/villa

Förändring av kärltvätt från och med 2023

Från och med 2023 upphör vi med att tvätta avfallskärlen varje år. Vi gör det av ekonomiska- och miljömässiga skäl och styr om resurserna till arbetet med att minska avfallet. Avisering kommer som vanligt att ske när det är dags för tvätt av dina kärl.

Datum för tvätt

Vilken månad du får dina kärl tvättade får du besked om via e-post eller sms.

Här kan du registrera eller ändra din e-post eller ditt mobilnummer för SMS.

Kärltvättbilen

Kärltvättbilen är utrustad så att den temporärt kan tömma ur innehållet i ett förvaringsfack under tvätt, och när tvätten är slutförd tippa det tillbaka i kärlet. Nyfiken på att se hur det går till?

Flerfamiljshus och verksamheter

Tvätt av avfallskärl

Förändring av tvättintervall från 2023. Avfallskärlen för flerfamiljshus och verksamheter kommer att tvättas en gång på våren (februari–maj) och en gång på hösten (september–december).

Tvätt ingår i ditt abonnemang

Tvätt av rest- och matavfallskärl ingår i din avfallstaxa och kostar inget extra.

OBS! Tvätt av trädgårdsavfallskärl ingår inte i kommunens åtagande.

Mer information

Mer information om kärl och avfall hittar du här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: