Tömningsdag och matavfallspåsar

Om du vill veta när vi tömmer ditt sopkärl nästa gång kan du ta reda på det genom att söka på din adress.

Beställ nya matavfallspåsar

För att få hem nya påsar för matavfall sätter du en tom matavfallspåse mellan kärlet och kärllocket på hämtningsdagen. Sätt påsen vid handtaget på baksidan. Du kan även hämta ett mindre antal påsar på någon av våra fem återvinningscentraler eller på Servicecenter.

I Örebro kommun har vi valt att använda bruna papperspåsar till matavfall eftersom de blir en del av kretsloppet och förmultnar, till skillnad från andra typer av påsar som måste sorteras ut innan matavfallet kan behandlas i rötningsanläggningen.

Beställ nya påsar för färgsortering.

Tömning av avfallskärl

  • Kärlet ska placeras väl synligt, i direkt anslutning till tomtgräns eller på av kommunen anvisad plats, senast kl. 6 på tömningsdagen.
  • Kärlet ska stå i marknivå på hårdgjord yta med handtaget/hjulen mot gata/väg, utan hinder på dragvägen till tömningsplatsen.

Förpacka ditt avfall på rätt sätt

  • Avfallet i den gröna tunnan ska vara förpackat i plastpåsar och påsarna ska vara knutna med dubbelknut.
  • Avfallet i den bruna tunnan ska ligga i matavfallspåsar.

Transportväg

Väghållaren (fastighetsägaren, vägföreningen, samfälligheten) ansvarar för att färdvägen är snöröjd, halkbekämpad, vegetationen röjd, färdvägens bärighet, bredd samt vändmöjligheter. Mer om väghållarens skyldigheter hittar du här.

Jag har glömt ställa ut mitt avfallskärl

Om du har missat att ställa fram kärlen till tömningsdagen kan du beställa en jourtömning genom att kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Vi tömmer då inom tre arbetsdagar.

Grundpriset för en jourtömning är 400 kronor.

Jag behöver en extra tömning av mitt avfallskärl

Om du av någon orsak fått extra mycket avfall kan du beställa en extratömning genom att kontakta Servicecenter på 019-21 10 00. Vi tömmer då inom tre arbetsdagar.

Grundpriset för en extratömning är 400 kronor.

Utöver det tillkommer en kostnad för storlek på kärl och antalet kärl.

  • 140 liter kostar 36 kronor.
  • 240 liter kostar 67 kronor.
  • 370 liter kostar 103 kronor.
  • 660 liter kostar 185 kronor.

Exempel

Du har ett kärl på 140 liter som du har beställt extratömning för. Totalkostnaden för tömningen av ditt kärl blir då 436 kronor (grundpriset på 400 kronor plus kostnaden för kärlet, 36 kronor).

Om du beställer extratömning för två kärl på 140 liter blir kostnaden 472 kronor (grundpriset på 400 kronor plus kostnaden för två kärl, 36 kronor per kärl).

Extra säck

Om du istället vill ställa ut en extra säck till nästa ordinarie tömningsdag så kostar det 65 kronor per säck. För att vi ska ta med säcken så måste den märkas med kundens namn och adress.

Mitt kärl har inte blivit tömt

Ibland händer det att hämtningsfordonet kommer senare än vanligt, så avvakta en dag. Om kärlet fortfarande inte är tömt efter en dag kan du kontakta Servicecenter, 019‑21 10 00.

Förändring av kärltvätt från och med 2023

Från och med 2023 upphör vi med att tvätta avfallskärlen varje år. Vi gör det av ekonomiska- och miljömässiga skäl och styr om resurserna till arbetet med att minska avfallet. Avisering kommer som vanligt att ske när det är dags för tvätt av dina kärl.

Byte av avfallskärl

Om avfallskärlet behöver bytas kontaktar du Servicecenter.

Trädgårdsavfall

Du som bokat tömning av trädgårdsavfall hittar information om tömningsdagar här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: