Jordförsäljningen på Atleverket har upphört

Örebro kommun har tidigare erbjudit möjlighet att köpa kompostjord vid Atleverket. Jordförsäljningen har upphört, eftersom vi sedan 1 mars 2013 inte längre komposterar matavfallet i Örebro, utan omvandlar det till biogas.

Från och med den 1 mars 2013 rötas allt matavfall som samlas in i Örebro kommun till biogas och biogödsel, istället för att komposteras. På så sätt tar vi tillvara på både näringsinnehåll och energiinnehåll i matavfallet.

Bättre för miljön

Vid kompostering "läcker" det ut växthusgaser som vi inte kan ta hand om fullt ut. Vid rötning i en biogasanläggning sker nedbrytningen istället under kontrollerade former och den metangas som bildas tas tillvara. Den gasen kan sedan användas som till exempel fordonsbränsle.

Det är därför både bättre för miljön och ett bättre resursutnyttjande att göra biogas och biogödsel av matavfallet, än att kompostera det till jord.

Ingen kompostjord

Eftersom vi inte längre komposterar matavfallet, får vi inte heller någon jord av det. Övergången till biogasproduktion har därför medfört att försäljningen av jord vid Atleverket upphör.

Senast uppdaterad: 13 november 2019
Publicerad: 23 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?