Teaterplan

Teaterplan har fått en omgestaltning och blev klar i början på juni 2021. Med ny belysning, mer grönska, utsmyckning, vattenlek och sittplatser. En plats som välkomnar till lek, vila och möten.

Vision för Teaterplan har varit att bli en blir en grönskande och livfull plats med ett naturligt flöde av människor. Här ryms både mötesplatser som uppmuntrar till lek och aktiviteter och som erbjuder ett lugn mitt i centrum. En härlig mötesplats som får besökaren att återkomma om och om igen.

Historisk plats

Ombyggnationen av Teaterplan har pågått sedan hösten 2019 då man började med att byta ut äldre vattenledningar under platsen. Vid schaktning fann man arkeologiska fynd som kan dateras från århundradena f.Kr. till tidigt 1900-tal. Man har bland annat hittat stengrunder till tre hus, där den äldsta är från 1500-tal, samt en knuttimrad stuga vars ena timmerstock daterades till 1400-tal.

Man hittade även en stenlagd gata vid utgrävningen. Vill du veta mer om fynden läs mer på Arkeologgruppens hemsida.

Några av de nya detaljerna för Teaterplan:

  • Lekfigurer och lekmiljöer med vatten.
  • Ny belysning.
  • Fler sittplatser, både i sol och skugga.
  • Miniparker med blommande markgrönska.
  • Välkomnande och tillgänglig entréplats vid teaterns huvudentré.
  • Torgytor med plattor och granithällar.
  • Nytt väderskydd besökare och bussresenärer.
  • Nya cykelställ.

1853

Örebro teater byggdes 1853. Torgplatsen har funnits sedan dess, men var länge en enkel grusplan som tidvis användes som parkeringsplats.

1870-1934

Från 1870-talet till 1934 hade Länstidningens tryckeri och Nerikes Allehandas redaktion sina verksamheter i flygeln. Lindarna längs ån planterades på 1890-talet.

1882

1882 brann Örebro teater. Tre år senare gjordes en restaurering av den starkt brandskadade byggnaden.

1936

1836 lades teaterverksamheten ner på grund av att byggnaden ansågs ha alltför dålig standard. En annan bidragande orsak var dålig lönsamhet.

1964

Kommunen skissade på flera ambitiösa och pampiga förslag till ny utformning av Teaterplan, med bland annat dekorativa markmönster, vattenanläggning och brygga. Till slut byggdes torget om i en enklare variant av utformning.

1969

1969 förklarades Örebro teater som byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet med motiveringen ”den bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick” och därför ”är att anse som synnerligen märklig”.

1976

Teaterplan fick släta och blästrade betongplattor i rutmönster. Längs Storgatan planterades sex skogslindar.

1988

1988 invigdes Rune Rydelius skulpturgrupp ”Vem tror på sagor här?”, även kallad ”Sagan”. Skulpturen var en gåva till kommunen. 

1998

1998 byggdes torget om och fick bland annat granitmurar och trappor samt en trappa ner till Svartån. Strandpromenaden breddades och kajtrappan för turistbåten Paddan tillkom. Häcken mot ån och Storgatan togs bort, då den ansågs sluta till platsen för mycket. Den ersattes av stentrappor och inramning av kedjor på stenpollare. Öppningar gjorde det möjligt att snedda över planen och gjorde torget mer tillgängligt.

2010

2010 ändrades detaljplanen för Teaterplan. Då övergick stora delar av torget från att vara kvartersmark till att bli allmän platsmark, Torg. Det innebär att platsen officiellt blev öppen för allmänheten. Samtidigt fick kommunen ansvar för att rusta upp och utveckla torget.

Bilder på träfigurer

Vision för Teaterplan

Teaterplan blir en grönskande och livfull plats med ett naturligt flöde av människor. Här ryms både mötesplatser som uppmuntrar till lek och aktiviteter och som erbjuder ett lugn mitt i centrum. En härlig mötesplats som får besökaren att återkomma om och om igen.

Lek och aktivitet

Torgets södra sida överraskar med inspirerande markljus, som bjuder in till lek och ger uppmärksamhet åt platsen. Hela torget ramas in av miniparker med blommande grönska och inbjudande sittplatser. Varje minipark har sin egen karaktär och erbjuder spännande lekmöjligheter. Lekmiljöerna är omsorgsfullt utformade för att passa in i den kulturella miljön och finns framför i den västra delen, på säkert avstånd från busstrafiken. På Teaterplan finns även utrymme för uteserveringar och möjlighet att hålla olika evenemang. Cykelparkeringarna på den västra sidan finns kvar och fler platser för cykeln skapas på den östra sidan.

Naturligt flöde av människor

Teaterplan får tydliga och välkommande entréer och ett naturligt flöde mellan platsens olika rum. Omsorgsfullt valda möbler och detaljer lockar förbipasserande att slå sig ner en stund eller bara ta vägen över det mysiga torget. Teaterns huvudentré och byggnadens pampiga östra fasad lyfts fram med en välkomnande och lättillgänglig ramp och trappor. Det uppskattade gångstråket längs ån får mer trygghetsskapande belysning och generösa och bekväma möbler. display:none;

Lugn mitt i centrum

Mitt på torget finns en yta av hällar som skapar en lugn och högtidlig känsla runt teaterbyggnaden. Området närmast Drottninggatan får flera större sittmöbler och ett nytt väderskydd, med sittplatser åt alla väderstreck, knyter samman bussresenärer med torgbesökare.

Nu har träfigurerna fått sina namn

Under sommaren 2021 fanns möjlighet för allmänheten att namnge figurerna. Nu är alla namn utsedda och vi tackar för alla fina bidrag. Vi kan med glädje meddela figurernas namn här:

Figur 1

Träug

Namngett av Olle Narving 

Figur 2

Munke

Namngett av Olle Narving 

Figur 3

Gulp

Namngett av Villekulla förskola, avdelning Räven

Figur 4

Gladia

Namngett av Sigrid Ljungdahl och Gunilla Jakobsson

Figur 5

Komikern

Namngett av Alfred och Elly Frödén

Figur 6

Baste

Namngett av Olle Narving 

Figur 7

Trulle

Namngett av Douglas Halse

Figur 8

Blobben

Namngett av Villekulla förskola, avdelning Räven

Figur 9

Tvåtand

Namngett av Felix och Sara

Figur 10

Tyllet

Namngett av Zoe och Mija

Juryn som har utsett namnen bestod av skulptören Anders Suneson, landskapsarkitekt för Teaterplan Tina Andersson, stadsantikvarie Erica Ek samt parkingenjör Karin Andersson.

– Vi har fått in många och fina namn till dessa figurer. Vilket är jättekul. Av de vi valt ut har vi gått på kreativiteten, självständigheten och matchningen till figuren. Vi kommer nu att tillägna figurerna en namnskylt på platsen och tackar för alla fina bidrag, säger Tina Andersson landskapsarkitekt för Teaterplan.

Juryn har även beslutat att figurernas samlingsnamn blir Sufflörerna ett förslag inskickat av Elisabeth Hermansson.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!