Lövstagatan, återställning efter byte av VA-ledningar

Kartbild över VA-arbeten Lövstagatan

Varför utförs arbetet?

Vatten och avlopp har bytt ut gamla VA-ledningar för att minska risken för framtida läckor. Nu väntar återställningen efter detta arbete.

Tidplan

Återställningen förväntas pågå mellan 2019–2020.

Utförare

Park och gata, Örebro kommun.

Kontaktperson

Anna-Britha Ulvenklev, 019-21 10 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!