Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik

Örebro kommun vill utveckla området längs järnvägen, minska järnvägens störningar och barriäreffekt och skapa ett bättre resecentrum. Syftet är att utveckla staden, och förändra resecentrum och andra mötesplatser, i området kring järnvägen. Ett annat syfte är att klara ett ökat resande med tåg och buss, både i staden och i Örebroregionen.

Järnvägsområdet som ska utvecklas är:

  • Östra Bangatan mellan Gustavsvik och Svampen
  • Resecentrum
  • Örebro södra
  • Delar av Gustavsviksområdet
  • Aspholmen
  • Södra infarten
  • Området vid nuvarande godsterminalen vid Svampen
  • Holmens verksamhetsområde fram till Lillån.

Utveckling av området

Under 2015 byggdes nya parkeringar och cykelparkeringar. Det gjordes även en utredning av möjligheterna för snabbtåg m.m.

Uppföljning av planering och genomförande i järnvägsområdet 2015-2019 Pdf, 786.7 kB. (Pdf, 786.7 kB)

Tidplan - Planering och genomförande i järnvägsområdet 2019-2030 Pdf, 803 kB. (Pdf, 803 kB)

Snabbtåg Oslo-Stockholm

Stadsutvecklingsprojekt

Örebro södra

Projektet syftar till att förbättra situationen vid Örebro södra vad gäller tillgänglighet och säkerhet samtidigt som vi förbättrar stationsmöjligheten och möjliggör för mer bebyggelse i anslutning till Södra station samt en anslutning till en tågdepå i Aspholmen.

Arbetet fortsätter nu med bland annat planeringen av Örebro södra som du kan läsa mer om här.

Fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet

I fördjupningen av översiktsplanen beskrivs sex stadsutvecklingsprojekt. Södra station är ett utav dessa projekt och enligt planen det mest prioriterade. I augusti 2014 fick Stadsbyggnad i uppdrag att arbeta vidare med de sex delprojekten samt att upprätta projektdirektiv och projektplan för Södra station. Programdirektören för programområde Samhällsbyggnad utsågs till samordnare för delprojekten.

Här kan du läsa mer om Fördjupning av översiktsplan för Järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!