Kulturkvarteret

Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart årsskiftet 2020/2021.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan.

Illustration på Kulturkvarteret från Östra Bangatan. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Tidplan

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden 22 februari 2018. De förberedande arbetena är nu klara och husbyggnationen har startat. Samtidigt som husbyggnationen pågår kommer vidare planering av gata och å-stråk att pågå med mål att bygga om dessa 2021.

Detaljplan

Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden den 22 februari 2018. Detaljplanen är det juridiska dokument som ger rätt att uppföra den nya byggnaden inom kvarteret och utföra åtgärder kopplade till projektet.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet med bibliotek, kulturskola och kompletterande funktioner inom kvarteret Klockaregården. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden.

Här hittar du mer information om detaljplanen.

Senast uppdaterad: 9 september 2020
Publicerad: 31 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?