Naturum Oset

Vid Naturens hus, i naturreservatet Oset-Rynningeviken, kommer vi att bygga ett centrum för besökare till ett naturområde – ett naturum. Byggnaden ska tillsammans med det populära Naturens hus vara ett informationscentrum där en mängd aktiviteter kommer att pågå i samarbete med ideella organisationer och andra aktörer. Projektet är för tillfället pausat.

Illustration Naturum Oset

White Arkitekters vinnande förslag. Naturums entré sedd från den stora dammen.

Örebro kommun finansierar och bygger naturum Oset. Det ska bli ett besökscentrum där besökaren genom utställningar, naturguidningar och evenemang får kunskap och inspiration att vilja ge sig ut i naturen.

White Arkitekter vann tävling

Hur naturum Oset ska se ut och var det ska ligga har avgjorts i en tävling, fem arkitektteam har skapat sin version av naturum Oset, och vinnare är White Arkitekters förslag ”Mosaik”.

Illustration interiör Naturum Oset

Illustration - det stora utställningsrummet i trähuset.

Mattias Lind är ansvarig arkitekt för det vinnande förslaget från White Arkitekter.

– Vi är jätteglada! Vi vill bygga vidare på den här platsens unika förutsättningar och den storskaliga landskapsrestaurering som fullständigt har förvandlat Oset-Rynningeviken. Naturum Oset är nästa pusselbit i utvecklingen och jag är övertygad om att det kommer att bli en viktig inspiratör för hur naturens värden ska återvinnas överallt i världen där vi människor har varit ovarsamma, säger Mattias Lind.

Om naturum

Med den nya byggnaden kommer Örebro kommun att klara Naturvårdsverkets krav för att bli naturum. Varumärket naturum ägs av Naturvårdsverket. Det finns 33 naturum i Sverige och med naturum Oset fyller vi en lucka i kartan över landets naturum. Naturvårdsverket har godkänt att Örebro kommun får använda varumärket naturum.

Läs mer om naturum i Sverige på www.naturvardsverket.se/naturum

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!