Arkitekttävling

Under våren och sommaren har en internationella arkitekttävling för "Svampens arvtagare - ny högreservoar i Örebro" genomförts, hela 60 förslag från 7 länder har lämnats in. Uppdraget handlade om hur byggnadens fasad ska se ut och hur platsen omkring ska utformas.

En tävlingsjury har under sommaren granskat tävlingsbidragen. Juryn bestod av personer med olika expertkompetenser, de har bedömt förslagen utifrån arkitektoniska, tekniska och säkerhetsmässiga aspekter.

Tävlingen är avgjord

Vinnaren och övriga pristagare offentliggjordes vid en prisceremoni på Svampen i Örebro den 4 oktober.

Första pris går till "Lyra" som blir Örebros nya vattenreservoar

Juryn har enhälligt utsett förslaget ”LYRA” till vinnare av tävlingen ”Svampens
arvtagare – ny högreservoar i Örebro” och rekommenderar förslaget till fortsatt
utveckling och utförande. En prissumma om 300 000 SEK utges i första pris.

Andra pris går till förslaget ”Permanent”

Linnéa Holmberg, Arkitekt SAR/MSA, Karl Zetterholm, Arkitekt MSA.
Medarbetare: Ingrid Westermark, Arkitekt, Eric Holmberg, Ljusdesigner
En prissumma om 150 000 SEK utges i andra pris.

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Permanent". (pdf, 13.5 MB)

Tredje pris går till förslaget ”Ringar på vattnet” (Y)

Henrik Sagen, A09 Arkitekter, Frida Alexanderson, A09 Arkitekter
En prissumma om 75 000 SEK utges i tredje pris.

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Ringar på vattnet Y". (pdf, 8.2 MB)

Hedersomnämnande

Juryn har även gett följande tre förslag (utan inbördes ordning) hedersomnämnande. Vardera förslag får en prissumma om 25 000 SEK :

  • Hedersomnämnande till förslaget "Krusningen"

Eke Wondaal, Hampus Berndtson

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Krusningen". (pdf, 16 MB)

Hedersomnämnande till förslaget "Symbios"

Rabbe Tiainen, HELST Ab. Medarbetare: Jens Rasmussen, HELST Ab

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Symbios" (pdf, 7 MB)

  • Hedersomnämnande till förslaget "Ämbar"

Norell/Rodhe Arkitektur AB: Einar Rodhe, Arkitekt SAR/MSA, Daniel Norell, Arkitekt SAR/MSA, Aron Fidjeland, Arkitekt (pdf, 15.4 MB)

Klicka här för att se hela tävlingsbidraget "Ämbar". (pdf, 15.4 MB)

Inkomna tävlingsbidrag

Här presenteras alla inkomna tävlingsförslag i sin helhet.

Senast uppdaterad: 12 maj 2018
Publicerad: 31 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?