Ny vattenreservoar

Fler vill leva och bo i Örebro. För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Ambitionen är att Lyra kommer att stå klar våren 2022.

Arkitekttävling

Under 2016 genomfördes en internationell arkitekttävling för Örebros nya vattenreservoar, hela 60 förslag från sju länder lämnades in.

Vinnare och Svampens arvtagare är:

”Lyra” skulptur i skogsmark av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Lyra

Ur juryns motivering:

”Lyra” är ett kraftfullt förslag som med sin skulpturala enkelhet griper tag i betraktaren och skapar en unik upphöjd plats med en helt egen identitet. Ett stabilt fundament i betong lyfter en lättare form mot himlen samtidigt som den inre reservoaren skyddas av ett beständigt skal av cortenstål.

”Lyra” känns som helhet vänligt i sin framtoning, trots sitt hårda skal och har förutsättningar att fungera i samklang med sin omgivning, både gentemot närområdet och som ett tydligt landmärke på håll för Örebros södra delar.

Förslaget uttrycker en byggnad som kan närvara i Örebroarnas vardag, där
vattenreservoaren skapar en samlande mötesplats. ”Lyra” är både den originella
och värdiga arvtagare till Svampen som Örebro efterfrågat och ett nyskapande

Bakgrund

Karta - läge för ny högreservoar

Karta som visar placeringen av den nya vattenreservoaren. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Örebro växer, bygger ny vattenreservoar

Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna. Idag bor drygt 150 000 människor här. Befolkningsökningen ställer krav på stadens försörjningssystem. Tillgången till färskvatten måste öka samtidigt som de gamla systemen i Örebros välkända vattentorn, Svampen, snart tjänat ut. Örebro kommun bygger därför en ny vattenreservoar i Adolfsberg i södra Örebro. Ambitionen är att Lyra kommer att stå klar våren 2022.

Ny vattenreservoar dubblar kapaciteten

Den nya vattenreservoaren kommer att vara placerad på marken och ha formen av en cistern. Den blir ca 15-20 meter hög och kommer att ha en diameter på 45 meter.

Vattenreservoaren är dimensionerad för att ensam klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050. Med sina 15 000 kubik kommer den att ha dubbelt så stor kapacitet som dagens vattentorn Svampen.

Höjer säkerheten

Säkerheten är en viktig aspekt när kommunen nu bygger en ny vattenreservoar. Stadens vattenreservoar är att betrakta som skyddsobjekt. Svampen är ett populärt turistmål med utkiksplats och restaurang, vilken gör den svår att skydda.

Dagens hårdare säkerhetskrav medför att den nya vattenreservoaren kommer att vara inhägnad och den kommer inte att vara öppen för allmänheten.

Karta över framtida utbyggnadsområden för bostäder.

Karta över framtida utbyggnadsområden för bostäder.

Byggs på höjd nära framtida utbyggnadsområden

Vattenreservoaren byggs på en höjd i Adolfsberg i Södra Örebro, vid korsningen Glomman/Södra vägen, på den skogsbevuxna ”ön” mellan vägarna.

Flygfoto över området där den nya reservoaren ska byggas. Området för den nationella arkitekttävlingen är utmärkt på kartan.

Flygfoto över området där den nya reservoaren ska byggas. Området för den nationella arkitekttävlingen är utmärkt på kartan.

Under 2016 genomfördes en internationell arkitekttävling för att få in förslag till utformningen av den yttre synliga fasaden till den nya vattenreservoaren och dess samspel med omgivande landskap.

Svampen fortsatt viktig för Örebro

Örebros vattentorn ”Svampen”, gestaltat av Sune Lindström, är världsvitt omskrivet. Det togs i bruk 1958 som högreservoar i Örebro stads vattenledningsnät.

Sedan dess har Örebros befolkning vuxit snabbt och Svampens kapacitet räcker inte till. Tornet och dess reservoar är i behov av en genomgripande renovering och når inte upp till den säkerhetsnivå som krävs idag. Därför bygger Örebro kommun en ny högreservoar som ersätter Svampen i det framtida vattenledningsnätet. När den nya vattenreservoaren är byggd kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn.

Men Svampen har en fortsatt viktig roll att fylla för Örebro, både som arkitektoniskt landmärke och turistmål, det kommer inte att förändras.

Kontaktpersoner

Peder Hallkvist, stadsarkitekt Stadsbyggnad
Charlotte Nilsson, verksamhetschef Vatten och avlopp

Senast uppdaterad: 10 januari 2020
Publicerad: 31 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?