Ny vattenreservoar

Fler vill leva och bo i Örebro. För att säkra stadens vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Vattenreservoaren planeras stå färdig hösten 2022.

Lyra

Så här kommer Örebros nya vattenreservoar "Lyra" att se ut. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Område

Adolfsberg, Södra Örebro

Så påverkas framkomligheten

Under byggtiden är Lundagårdsvägen avstängd, en kort sträcka mellan Adolfsbergsrondellen och cykelöverfarten.

Biltrafik till Lundagårdsvägen hänvisas under byggtiden till Elof Ljunggrens väg, och därifrån in på Lundagårdsvägen.

Gång- och cykelvägen längs Lundagårdsvägen kommer att vara öppen för gående och cyklister under hela byggtiden.

Karta över framkomligheten förbi arbetsplatsen.

Under byggtiden är Lundagårdsvägen förbi arbetsplatsen avstängd för biltrafik.

Örebro växer, bygger ny vattenreservoar

Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna, det ställer krav på stadens försörjningssystem. Tillgången till färskvatten måste öka samtidigt som Örebros gamla välkända vattentorn, Svampen, snart tjänat ut. Örebro kommun bygger därför en ny vattenreservoar, i Adolfsberg i södra Örebro. Den nya vattenreservoaren kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten, och vara 25 meter hög, och är dimensionerad för att ensam klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050.

Utformning avgjordes i arkitekttävling

Vattenreservoarens utformning togs fram i en arkitekttävling under 2016, det vinnande förslaget "Lyra" är skapat av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Svampens arvtagare

När Lyra är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn, men självklart finnas kvar som arkitektoniskt landmärke, besöksmål och utsiktspunkt.

Läs mer om Örebros nya vattenreservoar Lyra på Bygg Örebro.

Tidplan

  • Byggstart april 2020
  • Lyra planeras att stå klar hösten 2022.

På uppdrag av Örebro kommun är det NCC Sverige AB som bygger nya vattenreservoaren.

Kontakt

Henrik Enell, Regionchef NCC Infrastructure
076-101 29 59, henrik.enell@ncc.se


Karta - läge för ny högreservoar

Karta som visar placeringen av den nya vattenreservoaren. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020
Publicerad: 31 augusti 2016
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?