Ny vattenreservoar

Fler vill leva och bo i Örebro. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Vatten­reservoaren planeras tas i full drift under 2024.

Örebros nya vattenreservoar, Lyra. Juni 2023

Område

Adolfsberg, Södra Örebro

Karta över vattentornets placering i Örebro

Karta som visar placeringen av den nya vattenreservoaren. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Örebro växer, bygger ny vattenreservoar

Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna, det ställer krav på stadens försörjningssystem. Tillgången till färskvatten måste öka samtidigt som Örebros gamla välkända vattentorn, Svampen, snart tjänat ut. Örebro kommun bygger därför en ny vattenreservoar, i Adolfsberg i södra Örebro. Den nya vattenreservoaren kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten och vara 35 meter hög på högsta punkten. Den är dimensionerad för att ensam klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050.

Tidplan

  • Byggstart april 2020.
  • Lyra planeras tas i full drift under 2024.

Utformning avgjordes i arkitekttävling

Vattenreservoarens utformning togs fram i en arkitekttävling under 2016, det vinnande förslaget "Lyra" är skapat av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Svampens arvtagare

När Lyra är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn, men självklart finnas kvar som arkitektoniskt landmärke, besöksmål och utsiktspunkt.

Information och kontakt

Läs mer om Örebros nya vattenreservoar Lyra på Bygg Örebro.

Kontakt

Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad: