Ny vattenreservoar

Fler vill leva och bo i Örebro. Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun nu en ny vattenreservoar i Adolfsberg, på en höjd i korsningen Glomman/Södra vägen. Vatten­reservoaren planeras stå färdig hösten 2022, och vara i full drift våren 2023.

Så här kommer Örebros nya vattenreservoar "Lyra" att se ut. Bild: Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur

Område

Adolfsberg, Södra Örebro

Karta över vattentornets placering i Örebro

Karta som visar placeringen av den nya vattenreservoaren. Klicka på bilden för att komma till webbkartan.

Så påverkas framkomligheten

Under byggtiden är Lundagårdsvägen avstängd för biltrafik, en kort sträcka mellan Adolfsbergsrondellen och cykelöverfarten.

Biltrafik

Under byggtiden är Lundagårdsvägen förbi arbetsplatsen avstängd.

Biltrafik till Lundagårdsvägen hänvisas under byggtiden till Elof Ljunggrens väg, och därifrån in på Lundagårdsvägen.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägen längs Lundagårdsvägen kommer att vara öppen för gående och cyklister under hela byggtiden.

Klicka på kartbilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Klicka på kartbilden för att komma till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Örebro växer, bygger ny vattenreservoar

Örebro växer snabbt och står för landets största befolkningsökning utanför de tre storstadsregionerna, det ställer krav på stadens försörjningssystem. Tillgången till färskvatten måste öka samtidigt som Örebros gamla välkända vattentorn, Svampen, snart tjänat ut. Örebro kommun bygger därför en ny vattenreservoar, i Adolfsberg i södra Örebro. Den nya vattenreservoaren kommer att rymma 15 000 kubikmeter vatten och vara 35 meter hög på högsta punkten. Den är dimensionerad för att ensam klara Örebros vattenförsörjning minst till år 2050.

Tidplan

  • Byggstart april 2020.
  • Lyra planeras att stå klar hösten 2022, och vara i full drift våren 2023.
Upplyst Lyra

Aktuellt: Under oktober pågår montering och justering av belysningen som ska lysa upp Lyra.

Utformning avgjordes i arkitekttävling

Vattenreservoarens utformning togs fram i en arkitekttävling under 2016, det vinnande förslaget "Lyra" är skapat av Lars Anfinset, Ett Ark Arkitektur.

Svampens arvtagare

När Lyra är klar kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn, men självklart finnas kvar som arkitektoniskt landmärke, besöksmål och utsiktspunkt.

Information och kontakt

Läs mer om Örebros nya vattenreservoar Lyra på Bygg Örebro.

Kontakt

Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket, 019-21 10 00

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?