Lyssna   
Hem

Hur betalas boendet?

Riksgymnasiebidrag från CSN och inackorderingstillägg/bidrag från elevens hemkommun betalar för boende, mat och hemresor.

Riksgymnasiebidrag (RG-bidrag)


Elever som går på Riksgymnasiet och som har minst två timmars restid tur och retur till Örebro har rätt till Rg-bidrag. Du söker bidraget hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Efter att eleven blivit antagen till Riksgymnasiet skickar CSN ansökningsblanketter för Rg-bidrag till er. För att få Rg-bidrag måste ni ha fyllt i alla inkomstuppgifter, till exempel inackorderingstillägg/bidrag och eventuell aktivitetsersättning. ­Ni ska även fylla i blanketten "Planering av färdväg", som är ett underlag som CSN skickar till resebyrån för beställning av hemresor. Läs mer om hemresor

Ansökan om Rg-bidrag ska vara inskickad till CSN senast den 30 juni. Ny ansökan om Rg-bidrag ska göras varje läsår. Om eleven bor i Riksgymnasiets boenden går bidraget direkt till Örebro kommun. Rg-bidraget betalas endast ut under läsåret, det vill säga inte under sommarlovet. För mer information om Rg-bidraget kontakta CSN i Eskilstuna på 016-17 53 30 eller rgbidrag@csn.se. Du kan också läsa mer på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller titta på CSN:s teckenspråksfilmer om Rg-bidraglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inackorderingsbidrag/inackorderingstillägg


Inackorderingstillägg/inackorderingsbidrag ges till alla elever under 20 år som av olika skäl måste läsa på annan ort än hemorten. Vissa kommuner kallar det inackorderingstillägg och andra kallar det inackorderingsbidrag. Storleken på bidraget skiljer sig för olika kommuner. Ni söker inackorderingsbidrag/tillägg hos hemkommunen så snart ni fått en boendeplacering. Observera att summan ni får i inackorderingsbidrag/tillägg ska anges i ansökan om Rg-bidrag. Inackorderingsbidraget/tillägget betalas ut när ett intyg har skrivits under på elevens skola i Örebro om att studier har påbörjats. Intyget ska efter underskrift skickas till elevens hemkommun.

Inackorderingsbidraget/tillägget betalas ut till vårdnadshavare eller till eleven om denna är myndig. Om eleven bor i Riksgymnasiets boenden skickar vi en räkning till vårdnads­havaren/eleven på samma belopp som bidraget från hemkommunen. Det är viktigt att denna räkning betalas, annars kan eleven mista sitt boende. Inackorderingstillägget kan betalas via månadsfaktura eller termins­faktura. Ni kan välja antingen autogiro eller fullmakt. Blankett om anmälan av autogiro skickas till nya elever tillsammans med boendeavtalet. Kontakta oss om ni istället önskar en fullmakt för att göra det möjligt för hemkommunen att betala inackorderingstillägget direkt till Örebro kommun. Bidraget ska sökas på nytt inför varje läsår. För mer information om inackorderingsbidrag/inackorderingstillägg kontakta din hemkommun.

Busskort för dagliga resor


Busskort för dagliga resor mellan boendet i Örebro och skolan följer bestämmelserna i elevens hemkommun. Inför varje nytt läsår skickar vi en förfrågan till elevernas hem­kommuner (gäller elever som bor i något av våra boenden) om vilka regler som gäller i respektive hemkommun. Elever som har rätt till busskort får hämta ut det på sin skola här i Örebro. Om ni inte får busskort från hemkommunen kan ni söka Rg-bidrag för dagliga resor med allmänna färdmedel på studieorten. För att CSN ska bevilja busskort krävs att det är minst sex kilometer mellan boendet i Örebro och skolan.

Aktivitetsersättning


Vid 19 års ålder kan eleven ansöka om aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut vid förlängd skolgång till den som har en funktionsnedsättning som gör att eleven behöver längre tid för att slutföra en grundläggande utbildning. Observera att Rg-bidraget minskar med lika mycket som eleven får i aktivitetsersättning. Om eleven bor i våra boenden ska hela aktivitetsersättningen betalas in till Örebro kommun under läsåret. Under juni, juli och augusti får eleven behålla hela ersättningen. Om eleven får aktivitetsersättning beviljat är det mycket viktigt att meddela CSN att man får ersättning från Försäkringskassan. Om ersättningen inte inrapporteras blir eleven återbetalningsskyldig till CSN. För mer information om aktivitetsersättning kontakta Försäkringskassan.

För frågor om finansiering av våra boenden, kontakta:


Anna Karlsson

Tfn: 019-21 62 90
E-post: anna.e.karlsson@orebro.se

Senast publicerad: 2018-06-01 14.15

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade | Box 31188, 701 35 Örebro
019-21 10 00 (Örebro kommuns servicecenter) | riksgymnasiet.kansli@orebro.se | Om webbplatsen