Sidhuvud
Translate

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Barn och elevhälsa

Frukt

Barn och elevhälsa är en resurs för barn mellan 0-12 år, deras vårdnadshavare samt personal.

Särskilt stöd

Alla barn är i behov av stöd för att kunna utvecklas positivt.
Ibland kan ett barn behöva särskilt stöd under en period, beroende på olika orsaker.

Barn-och elevhälsoteamet

I Barn och elevhälsoteamet arbetar psykolog, kurator, skolsköterska, special-pedagoger och en team-ansvarig.

Uppgift

Teamets huvudsakliga arbetsuppgift är att tillsammans med vårdnadshavare och personal främja barnens hälsa och utveckling samt att alla barn ska få det stöd som behövs för att utvecklas under så goda uppväxtvillkor som möjligt.

Teamets träffar

Barn och elevhäsoteamet träffas en gång i månaden, då deltar även skolläkare för konsultation och uppföljning av pågående utvecklingsplaner för barnen. En gång per terminen finns talpedagog och logoped med vid en träff med Barn - och elevhälsoteamet.

Tidig insats

För att få effektiva insatser är det viktigt att problem definieras tidigt och att rätt stöd ges utifrån individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Helhetssyn

Barn och elevhälsan utgår ifrån en helhetssyn där de olika kompetenser samverkar för att ge barn stöd med hänsyn till dennes förutsättningar eller behov.

Länk till Örebro kommun: Hälsa och stöd, barnomsorg och skolalänk till annan webbplats

Dela:

9 oktober 2017 • 13.28

Barn och elvhälsoteam

Förskolechef
Annalena Körberg

Rektor
Andreas Gustafsson

Specialpedagog för förskola & förskoleklass Christina Graff-Mönkkönen
019-21 50 21
     Mail

Specialpedagog för årskurserna 1 - 6
Maria Jonasson
019-21 50 21     Mail

Christina
Specialped.
Fs-fsk

Maria
Specialped.
Åk. 1-6

Anna
 Skolsköt.

Matilda
Kurator


Skolsköterska

Anna Sjönvall
019-21 50 52
anna.sjonvall@orebro.se

Kurator
Matilda Hansson
076-49 68 352
matilda.hansson@orebro.se

Skolläkare
Lars Hagnestad

Skolpsykolog
Johanna Berglund

Helena Hallonqvist

För kontakt med skolläkare eller skolpsykolog v.g. kontakta skolsköterska.

Garphyttans förskola & skola | Tysslingevägen 2 | 719 40 Garphyttan | Kartalänk till annan webbplats
E-post: garphyttan.skola@orebro.se | Tel: 019-21 50 33

Örebro kommuns webbplats
Garphyttans
förskola och skola