På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Frågor och svar – nya rutiner för skolval

När, vad och hur. På denna sida samlar vi vad det är som gäller i de nya rutinerna för skolval. Informationen på den här sidan handlar om förändringarna som infördes 2015.

Förslag: Anvisningsskolor ersätts av ansökan till kommunal grundskola

Nu finns ett förslag till nya regler för ansökan till kommunal grundskola. Programnämnd barn och utbildning beslutar om de nya reglerna den 8 november.

Mer information om förslaget.

Varför gör Örebro kommun förändringar i skolvalet?

Örebro kommun har tidigare haft ett system där elever som valt en annan skola än sin anvisningsskola har fått följa med sin klass till nästa skola, oavsett om nästa skola är elevens anvisningsskola eller inte. Vi har alltså inte tagit hänsyn till närheten till skolan, utan istället hållit ihop de klasser som finns vid övergångar.

Skolinspektionen har nu förtydligat att det enligt skollagen är närheten till skolan som ska avgöra vem som får plats på en skola när det uppstår kö. Därför måste vi nu ändra våra rutiner.

Det här gäller för alla kommuner i Sverige som har liknande skolvalssystem.

Hur vet jag vilken som är min anvisningsskola?

Alla elever har rätt till en plats på en kommunal grundskola, en så kallad anvisningsskola.

Kontakta Servicecenter och uppge årskurs och folkbokföringsadress så får du veta vilken som är din anvisningsplats.

I vilka situationer behöver jag göra ett skolval och när ska ansökan skickas in?

Du behöver göra ett skolval inför förskoleklass (kommunal skola) eller om du vill byta till en annan kommunal skola.

Mellan den 15 januari och 15 februari söker du till förskoleklass med start höstterminen samma år. Din anvisningsskola skickar ut information och skolvalsblankett i januari.

Om du vill byta kommunal skola inför höstterminen 2017 kan du ansöka inom skolvalsperioden 15 januari–15 februari 2017.

Vilka urvalsregler gäller för en kommunal skola?

I första hand får alla elever som har valt att gå på sin anvisningsskola plats på den skolan. Om det därefter fortfarande finns platser kvar antas de elever som önskat plats där, även om de har en annan anvisningsskola.

Om det finns fler sökande än det finns platser på en skola och det blir kö, antas elever enligt närhetsprincipen, vilken utgår från avståndet mellan skolan och barnets folkbokföringsadress. Om eleverna som sökt bor precis lika långt från skolan används andra urvalskriterier, så som ansökningsdatum.

Hur påverkas elever som går på fristående skolor?

Fristående skolor har egna kösystem och påverkas inte direkt av kommunens regler vid skolval. Däremot är det bra för dig som elev att känna till kommunens regler vid skolval, om du planerar att byta till en kommunal skola.

När börjar förändringarna i skolvalet att gälla?

För dig som började förskoleklass 2016 trädde ändringarna i kraft från och med skolvalet inför skolstarten 2016. För dig som går i övriga årskurser i skolan gäller förändringarna från och med nästa skolval, inför höstterminen 2017.

Ansökningsperiod för skolval är 15 januari–15 februari. Om du går på en annan skola än din anvisningsskola måste du då göra ett nytt skolval om du vill ha chans att följa med klassen till nästa skola (som inte är anvisningsskola).

Får kommunen göra så här? Ändra reglerna för dem som redan sökt enligt de tidigare rutinerna?

Ja. Kommunen anpassar sig efter Skolinspektionens förtydligande om hur skollagen ska följas. Enligt skollagen styr närhetsprincipen över andra urvalskriterier och tar inte hänsyn till kommunens tidigare regler vid skolval.

Har Örebro kommun ett fritt skolval?

Ja. Du kan alltid söka till vilken skola som helst i kommunen. Om fler söker till en kommunal skola än det finns platser är det närheten till skolan (närhetsprincipen) som avgör vem som får plats.

Antalet elever ökar i Örebro och det kommer under de närmaste åren bli svårare att få plats på en annan skola än sin anvisningsskola (där man är garanterad en plats).

Kan inte alla som gjort ett skolval utifrån tidigare förutsättningar få följa det?

Nej. Från och med höstterminen 2017 måste Örebro kommun följa Skolinspektionens förtydligande, som inte tar hänsyn till redan gjorda val, enligt de tidigare reglerna.

Kan jag, genom att välja en viss förskola till mitt barn, påverka vilken grundskola jag sedan får som anvisningsskola?

Nej. Förskoleplatsen har ingen koppling till framtida anvisningsskola.

Vart kan jag vända mig med frågor och synpunkter?

Om du har frågor om vilken anvisningsskola du har, kontakta Servicecenter, 019-21 10 00.

Om du har frågor om ditt barns nuvarande skolplacering eller förändringar i skolvalet, kontakta respektive skola.

Påverkas skolskjutsen av förändringarna i skolvalet?

Förändringarna i skolvalet förändrar inte reglerna för skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts.

Kan inte kommunen ordna fler platser på skolorna så att klasserna kan hållas ihop som planerat?

Nej, vi kan inte bygga ut skolor på grund av förändringar i skolvalet. Örebro kommun arbetar långsiktigt med att planera för att alla elever ska få plats. Vi följer lagkravet att garantera alla elever en plats på en kommunal grundskola.

Jag vill byta till en fristående skola. Hur går jag tillväga?

Om du vill söka till en fristående skola kontaktar du den skolan direkt.

Alla fristående och kommunala grundskolor finns presenterade här.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Publicerad: 11 augusti 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl.10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se