Nyinflyttad elev – ansökan till grundskola

Om du är nyinflyttad behöver du skicka in en skolansökan till Grundskole­antagningen för att ditt barn ska få en plats i skolan. Nyanlända barn behöver anmälas till kommunens mottagningsenhet Perrongen för att få en plats i skolan.

15–31 januari kan du inte ansöka om skolplats vid inflytt via e-tjänsten

Under perioden 15–31 januari är det inte möjligt att använda e-tjänsten för att ansöka om skolplats vid inflytt. Använd istället blanketten "Ansökan om plats på kommunal grundskola" Pdf, 148.3 kB. om du vill ansöka om skolplats vid inflytt under den här perioden. E-tjänsten öppnar igen den 1 februari 2023.

Om du är nyinflyttad eller kommer att flytta in till Örebro kommun och vill ansöka om plats på kommunal grundskola behöver du skicka in en skolansökan till Grundskole­antagningen.

För att kunna använda e-tjänsten behöver samtliga vårdnadshavare ha tillgång till BankID. Om någon av vårdnadshavarna saknar BankID ska ansökan göras på pappersblankett.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan göra din ansökan på pappersblankett.

Pappersblankett: Ansökan om plats på kommunal grundskola. Pdf, 148.3 kB.

Om ditt barn ska gå i grundsärskola

Om ditt barn ska gå i grundsärskola, läs mer på sidan Grundsärskola.

Tips till dig som är nyinflyttad och ska ansöka om plats i kommunal grundskola

  • Ta reda på vilka skolor som ligger nära dig genom att använda vår tjänst Hitta skolor.
  • Tänk på att du kan söka till flera skolor för att öka ditt barns chanser att få plats på en skola som du valt.
  • Om du ansöker om skolplats utan att ditt barn i dag är folkbokfört i Örebro kommun, måste du styrka din ansökan genom att göra en flyttanmälan hos Skatteverket för eleven, till den kommande folkbokföringsadressen. Kvittens på flyttanmälan för eleven ska bifogas med ansökan.
  • Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till Grundskoleantagningen. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.
  • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.

Om du flyttar inom Örebro

Om familjen flyttar inom Örebro och du vill att ditt barn ska byta skola behöver du göra en ansökan om skolbyte, läs mer på sidan Byta skola.

Nyanländ

Som nyanländ i Sverige behöver du anmäla ditt barn till kommunens mottagningsenhet Perrongen för att få en plats i skolan. Här finns information om skola för nyanlända samt anmälningsformulär.

Med nyanländ menas en person som har varit bosatt utomlands, som nu är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det år då han eller hon fyller sex år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se