Byta skola

Om du bor i Örebro kommun och önskar en annan kommunal grundskola än den du går på, eller vill byta från en friskola till en kommunal grundskola, behöver du skicka in en ansökan om skolbyte till Grundskoleantagningen.

Skolbyten kan endast beviljas i mån av plats. Observera att du inte får något erbjudande om skola att tacka ja eller nej till. Om ditt barn får plats på den skola ni sökt förlorar barnet sin plats på sin nuvarande skola. Skolbyten hanteras av Grundskoleantagningen.

Datum för skolbyte

I Örebro kommun tar skolorna emot nya elever vid två tillfällen under höstterminen 2022 och tre tillfällen under vårterminen 2023.

När du ansöker om skolbyte väljer du vilket datum du önskar att ditt barn ska byta skola. Barnet får plats på det skolbytestillfälle som ligger närmast ditt önskade datum, förutsatt att du ansökt före sista ansökningsdatum.

Datum för skolbyte läsåret 2022–2023
Datum för start i ny skola (skolbytestillfälle)Sista ansökningsdatum

3 oktober 2022

19 september 2022

7 november 2022

21 oktober 2022

10 januari 2023

16 december 2022

27 februari 2023

10 februari 2023

12 april 2023

24 mars 2023

Ansökan

För att kunna använda e-tjänsten behöver samtliga vårdnadshavare ha tillgång till BankID. Om någon av vårdnadshavarna saknar BankID ska ansökan göras på pappersblankett.

Om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter ska du inte använda e-tjänsten utan göra din ansökan på pappersblankett.

Pappersblankett: Ansökan om byte till annan kommunal grundskola. Pdf, 147.6 kB.

Viktigt att tänka på vid ansökan om skolbyte

  • Samtliga vårdnadshavare måste skriva under ansökan.
  • Örebro kommun tillämpar inget kösystem till de kommunala grundskolorna.
  • Skolbyte kan bara beviljas om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola.
  • Om du får en plats på den nya skolan du har sökt förlorar du din plats på den tidigare skolan.
  • Om det finns plats i aktuell årskurs på sökt skola fattar Grundskoleantagningen beslut om placering på skolan. Du får alltså inget erbjudande om att tacka ja eller nej till skolplatsen.
  • Om du ändrar dig och inte längre vill byta skola måste du kontakta Grundskoleantagningen för att återta din ansökan.

Om du flyttar inom Örebro

Barnet har rätt att behålla sin skolplats även om familjen flyttar inom kommunen. Om du vill att ditt barn ska byta skola behöver du göra en ansökan om skolbyte. Länk till e‑tjänst och blankett finns högre upp på sidan.  

Om du vill byta till en friskola

Om ditt barn går på en kommunal grundskola och vill byta till en fristående skola kontaktar du den fristående skolan. Om ditt barn får plats på den fristående skolan behöver du säga upp platsen på den kommunala skolan. Kontakta Grundskole­antagningen via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Plats på fritidshem

Om ditt barn behöver plats på fritidshem måste du ansöka om det separat när du byter skola.

Läs mer och ansök om plats på sidan Fritidshem.

Skolskjuts

Din rätt till skolskjuts kan påverkas om du flyttar eller byter skola.

Läs vad som gäller för skolskjuts.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se