Presentationer av kommunens grundsärskolor

Här hittar du filmer om Örebro kommuns grundsärskolor. I filmerna presenterar rektor sin skola och visar delar av lärmiljön. Du kan välja att se filmerna med undertext.

Adolfsbergsskolan

I filmen svarar rektor Ulrika Andersson på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas delar av skolans lärmiljö.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Adolfsbergsskolans grundsärskola undervisas det i kursplanen ämnen årskurs 1–9.

Vad är bra med Adolfsbergsskolans grundsärskola?

På Adolfsbergsskolan finns ett trygghetsteam som består av både personal och elever som träffas regelbundet. Trygghetsteamet ska säkra tryggheten på skolan.

Vad är speciellt med Adolfsbergsskolans grundsärskola?

Adolfsbergsskolan har en fantastisk utemiljö och omgivningar och jobbar mycket med uteverksamheten. En dag i veckan är eleverna ute och har NO, bild och idrott samlat. Även fritids har mycket tid utomhus.

Adolfsbergsskolan har närhet till Barn– och ungdomshabiliteringen som gör att de kan låna simhallen vid tillfälle.

Hur kan en skoldag se ut på Adolfsbergsskolans grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Dagen börjar med en genomgång där det tydligt visualiseras vad som ska hända under dagen. Elevernas dagar är varvade med ämnen och raster.

I grundsärskolan läser eleverna mer praktiska ämnen så som slöjd, hemkunskap och idrott än i grundskolan. Elevernas raster kan vara både inomhus och utomhus.

På fritids erbjuds eleverna en tydlig struktur med planerat innehåll.

Almby skola

I filmen svarar biträdande rektor Helmina Pallhed på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas delar av skolans lärmiljö.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Almby skolas grundsärskola undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden. Ämnen undervisas i årskurs 4–9. Ämnesområden undervisas i årskurs 1-9. Eleverna som läser ämnesområden går på en egen enhet.

Vad är bra med Almby grundsärskola?

På Almby skola finns det möjlighet att samverka mellan grundskolan och grundsärskolan som kan hjälpa till att möta elevernas olika behov av stimulans.

Almby skolas vision är att eleverna ska bli rustade för livet. Det innebär att skolan har lärande i fokus med hög andel behöriga lärare och utbildade pedagoger. En del av visionen är att olikheter berikar och att ha respekt för individen.

Vad är speciellt med Almby grundsärskola?

Almby skola har nya lokaler och en skolgård som är anpassad efter elevernas behov. Träningsskolans elever har tillgång till en minibuss som möjliggör utflykter.

Hur kan en skoldag se ut på Almby grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Skoldagarna är uppbyggda av tydliga rutiner och strukturer.

För eleverna som läser ämnesområde börjar varje dag likadant med en samling där man går igenom dagen. Dagarna kan se olika ut beroende på vilket ämne eleverna ska läsa men varje dag har sin fokusaktivitet.

Eleverna som läser ämnen årskurs 4–6 har fritids tillsammans med grundskolans elever. Eleverna i träningsskolan har fritids i samma enhet som dom har skola.

Brickebackens skola

I filmen svarar rektor Malin Skyrman-Kindervall på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas delar av skolans lärmiljö.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Brickebackens grundsärskola undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden. Ämnen undervisas i årskurs 1–6 och ämnesområden årskurs 1–9.

Vad är bra med Brickebackens grundsärskola?

Brickebackens grundsärskola är en skola för alla där ingenting är omöjligt och alla är välkomna.

Vad är speciellt med Brickebackens grundsärskola?

På Brickebackens skola har eleverna tillgång till simhall som kan bli en naturlig del av undervisningen. Det finns även ett upplevelserum. Skolan har ett språkutvecklande arbetssätt.

Hur kan en skoldag se ut på Brickebackens grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Skoldagen börjar med en samling i den egna undervisningsgruppen. Därefter har eleverna olika arbetspass. På Brickebackens grundsärskola är utomhuspedagogik är en naturlig del av dagarna.

Engelbrektsskolan

I filmen svarar rektor Bengt Lindborg på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas delar av skolans lärmiljö.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Engelbrektsskolan grundsärskola undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden. Ämnen undervisas i årskurs 4–9 och ämnesområden årskurs 7–9.

Vad är bra med Engelbrektsskolans grundsärskola?

På Engelbrektsskolan arbetar kompetent personal och att det undervisas i båda kursplanerna gör det möjligt att utmana eleverna utifrån sina förutsättningar.

Vad är speciellt med Engelbrektsskolans grundsärskola?

Eleverna som går i grundsärskolan delar vissa lokaler med eleverna i grundskolan. På skolan finns även en dansprofil. Eleverna i grundsärskolan har dans på schemat.

Hur kan en skoldag se ut på Engelbrektsskolans grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Skoldagen börjar med en samling där skolvärdar presenterar vad som ska hända under dagen.

Undervisningens sker i elevernas klassrum eller i skolans specialsalar. Eleverna äter mat tillsammans med grundskolans elever. I matsalen har eleverna bestämda platser där de sitter varje dag.

Eleverna i årskurs 4–6 har fritids med grundskolans elever. Vissa elever i årskurs 7–9 åker till ungdomsfritids.

Svealundsskolan (tidigare Sveaskolan)

I filmen svarar biträdande rektor Torbjörn Kämblad på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas en bild på nya skolans byggnad.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Sveaskolans grundsärskola undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden i årskurs 1–6.

Vad är bra med Sveaskolans grundsärskola?

Sveaskolans värdegrund är ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”. Det visar sig i ett gott och kompetent bemötande hos pedagogerna som försöker se progressionen hos alla elever, både i det stora och i det lilla.

Vad är speciellt med Sveaskolans grundsärskola?

På Sveaskolan är integrering och inkludering viktigt och det är ett nära samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan. Till exempel delar eleverna korridorer med grundskolan. Eleverna erbjuds gemensamma rastaktiviteter och fritidshemmet är gemensamt för både grundsärskolans och grundskolans elever.

Hur kan en skoldag se ut på Sveaskolans grundsärskola?

Eleverna möts av personalen när de kommer till skolan. Under skoldagen har eleverna lektioner som är utformade utifrån vilken kursplan eleven läser.

Undervisningen kan ges i klassrummet eller skolans slöjdsalar, musiksal eller idrottshall. Eleverna äter lunch gemensamt med grundskolan och maten serveras på Östermalmshemmet.

Grundsärskolans elever har gemensamma raster med grundskolan. Sveaskolan är med i en satsning tillsammans med Örebro läns idrottsförbund som heter ”Rörelsesatsning i skolan” och aktiviteterna som planeras ska vara tillgängliga för alla.

Fritids är organiserad i två fritidsavdelningar, ett för de yngre och ett för de äldre. Fritids är integrerad med grundskolans elever. Finns behov för lugnare miljö finns det lösningar på det.

Sveaskolan blir Svealundsskolan

Hösten 2021 slås Sveaskolan och Eklundaskolan ihop och blir Svealundsskolan. På nya skolan får grundsärskolan egna hemvister för att skapa en lugn och trygg miljö men arbetet med inkludering och integrering fortsätter.

Vivallaskolan

I filmen svarar biträdande rektor Anders Carlsson och speciallärare Håkan Jansson på nedanstående frågor. I slutet av filmen visas delar av skolans lärmiljö.

Vilka kursplaner inom grundsärskolan undervisar ni i?

På Vivallaskolans grundsärskola Linden undervisas det i kursplanerna ämnen och ämnesområden i årskurs 1–6.

Vad är bra med Vivallaskolan grundsärskola?

Skolan har en gemensam värdegrund där ledorden är trygghet, kunskap och framtid. Personalen jobbar för en trygg och tillgänglig lärmiljö där fokus ligger på att nyttja elevernas fulla potential. Skolan värnar om en god dialog med vårdnadshavare.

Vad är speciellt med Vivallaskolans grundsärskola?

På skolan arbetar engagerad personal som har positiva förväntningar på alla elever. På skolan finns det varierade lokaler som möter elevernas olika behov och möjliggör undervisning både enskilt och i grupp. Skolan har närhet till lekområden och natur. En anpassad skolgård är på gång att byggas.

Hur kan en skoldag se ut på Vivallaskolans grundsärskola?

Personalen möter eleverna på skolgården och går tillsammans in till skolan. Tillsammans med sin klass startar eleverna sin dag med en samling. Beroende på vilken grupp eleven tillhör så kan dagarna se olika ut.

Eleverna har undervisning i sina klassrum eller i andra salar på skolan som t.ex. idrott, slöjd och musiksal. Eleverna äter mat tillsammans med grundskolans elever. När dagen är slut har eleverna en gemensam avslutning innan hemgång.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se