På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Frånvaro i grundskolan

Frånvaroanmälan sker på webben. Det ska vara lätt att anmäla frånvaro, därför har vi tagit fram en webbtjänst för det. Alla kommunala skolor kommer successivt att anslutas till tjänsten. Elever och vårdnadshavare får i god tid information om när deras skola blir ansluten till tjänsten.

Frånvaroanmälan på webben gäller enbart tillfällig frånvaro så som sjukdom, tandläkartid och läkarbesök. Klicka här för att anmäla frånvaro.

Ledighetsansökan

En elev i grundskolan eller grundsärskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Längre ledighet beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Vill du ansöka om ledighet fyller du i blanketten Ledighetsansökan grundskola som du hittar på självservicesidorna och lämnar till din skola.

Grundskolan är obligatorisk

Utbildningen i grundskolan är obligatorisk. En förutsättning för att eleverna ska klara av sina studier och nå de nationella målen är förstås att de är närvarande i skolan och på lektionerna. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet är närvarande.

Ogiltig frånvaro

All frånvaro som vårdnadshavaren inte har meddelat eller bekräftat ses som ogiltig. Även sen ankomst till lektion är ogiltig frånvaro.

Främjande av närvaro och tidiga insatser vid ogiltig frånvaro

Skolan är, enligt skollagen, skyldig att ge stöd till elever som behöver det. En snabb reaktion på frånvaro från lärare och vårdnadshavare ökar möjligheten att ge det stöd eleven behöver.

Tidiga insatser vid ogiltig frånvaro har visat sig vara en framgångsfaktor. Det visar både forskningen men också olika projekt i andra kommuner och erfarenhet från skolorna, enligt SKL.

Åtgärdstrappa vid ogiltig frånvaro

 • 1. Första oanmälda frånvarotillfället – skolan agerar
 • 2. Ogiltig frånvaro – skolan följer upp
 • 3. Upprepad ogiltig frånvaro – skolan kallar till möte
 • 4. Fortsatt ogiltig frånvaro – rektor ansvarar för att en fördjupad utredning påbörjas
 • Skolan ska kontakta vårdnadshavare samma dag.
 • Skolan tar reda på orsaken till frånvaron och motiverar till närvaro.
 • Skolan informerar om följderna vid fortsatt frånvaro.
 • Ansvarig lärare samtalar med elev/vårdnadshavare och kartlägger orsak.
 • Arbetslaget formulerar vilka insatser som ska göras på skolan för att främja elevens närvaro.
 • Ansvarig pedagog informerar rektor/elevhälsan om frånvaro.
 • Ansvarig pedagog informerar rektor och elevhälsa om frånvaron.
 • Rektor kallar till möte med vårdnadshavaren och eleven.
 • Rektor ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.
 • Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram.

Upprepad ogiltig frånvaro är högst tre sammanhängande dagar eller högst fem enstaka tillfällen, eller när ett mönster av frånvaro framträder.

 • En fördjupad utredning kan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser.
 • Åtgärdsprogram med beslut om fortsatta insatser upprättas.
 • Skolan fortsätter att ha kontinuerlig kontakt med eleven och vårdnadshavaren.
 • Vid utebliven förväntad effekt av skolans insatser samt oro för elevens utveckling och hälsa kontaktas socialtjänsten för konsultation och eventuell anmälan. Anmälan ska även göras till huvudman.
Servicegaranti Örebro kommun

Vi garanterar

Örebro kommun garanterar att du som vårdnadshavare får information om ditt barn har olovlig frånvaro. Läs mer om kommunens servicegarantier för grundskolan.

Senast uppdaterad: 17 september 2018

Publicerad: 2 november 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Följ oss:

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 7–17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–17

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se