På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie skolverksamhet. Om du vill att ditt barn ska fullgöra skolplikten på annat sätt måste du ansöka om det hos kommunen, gäller även för barn i fristående verksamheter.

Det krävs alltid synnerliga skäl för att få fullgöra skolplikten på annat sätt. Det finns alltså ingen rättighet för en elev att få det beviljat och bedömningen av de synnerliga skälen är strikta.

Synnerliga skäl kan under vissa omständigheter vara att eleven under en längre tid önskar vara ifrån skolan på grund av exempelvis en resa. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl till resan i det enskilda fallet.

För att ansökan ska beviljas krävs att eleven är fortsatt folkbokförd i kommunen under studietiden och att:

  • den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som eleven får vid sin nuvarande skola.
  • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses.
  • det finns synnerliga skäl.

Ansökan ska innehålla utförliga uppgifter och beskrivning av den alternativa skolverksamheten och hur insynen i verksamheten kan tillgodoses, bilagor som styrker uppgifterna ska bifogas.

De synnerliga skälen ska tydligt beskrivas och eventuella intyg från exempelvis läkare, psykolog eller kurator som styrker de synnerliga skälen ska bifogas.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen och får bara avse ett år i taget. Örebro kommun finansierar inte utbildning utomlands.

Om man fullgör skolplikten på annat sätt behåller man vanligtvis sin specifika skolplats i Örebro kommun.

Ansök om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Du som vårdnadshavare ansöker om att fullgöra skolplikten på annat sätt via blanketten "Fullgöra skolplikten på annat sätt - ansökan", som du hittar på sidan Självservice inom grundskola och grundsärskola. Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Du måste skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn går i en kommunal eller i en fristående skola.

Det går att ansöka om att fullgöra skolplikten på annat sätt under hela läsåret.

Om du har frågor

Kontakta Myndighetsverksamheten via Örebro kommuns servicecenter, 019‑21 10 00.

Överklaga beslut

Beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt kan överklagas med förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16.30

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se